boston

USA- Utbyte

Onder skolåret 2017-18 genomför Ungdomskören ett utbyte med Endicott College i Boston, USA.

Utbytet inleds med att ungdomskören reser till USA under höstlovet. Gemensamma konserter, homecoming weekend samt Halloween upplevs tillsammans med de nya amerikanska vännerna.

endicott gulls