Pär_Olofsson_photo_by_Joel_Nilsson kopia

Dirigent

Körens dirigent Pär Olofsson har lett körer och orkestrar sedan 1992. De första försöken skedde under studier på Karolinska Institutet  där Pär ledde Medicinska föreningens Kammarkör, blåsorkester och symfoniorkester.

Efter läkarexamen 1999 började Pär studera på Kungliga musikhögskolan, och under utbildningen där fick han sin tjänst i Oscars Församling. Inledningsvis ledde Pär församlingens barn- och ungdomskörer, senare även Motettkören. Pär är nu verksamhetsansvarig för musiken i Oscars Församling med arbetsledar- och budgetansvar över de fem musikerna och åtta körerna.

Pär är också verksam som tonsättare och arrangör med flertalet verk publicerade i Sverige och Internationellt, vilket också ger avtrck i församlingens och körens repertoar.

Som körledare gillar Pär det nyskapande, vare sig det är ett nyskrivet stycke, eller att skapa något nytt och personligt med ett klassiskt stycke som framförts hundratals gånger. Pär gillar också a-capella-sångens utsatthet och oändliga klangvariation.